Noutăți

Acasă/Noutăți

Concurs interdisciplinar: Satira comentează istoria

Participanți:CNRSSPT „Neovita” (sediul Poșta Veche și Buiucani)

Organizat de: Bologan Tatiana, (coordonatoarea proiectului, profesoară de limba și literatura română, grad didactic I, Liceul „Prometeu-Prim”); Chirica Alexandra,( autoarea și coordonatoarea proiectului, profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul „Prometeu-Prim”);

Data desfășurării:ediția I 15.04.2020-20.05.2020 ediția II 30.03.2021-09.04.2021

Despre proiect:

Concursul școlar interdisciplinar „Satira comentează istoria”, destinat elevilor LCI „Prometeu-Prim”, desfășurat cu succes deja două ediții consecutiv (ed.I: 15.04.2020-20.05.2020; ed.II: 30.03.2021-09.04.2021), are drept obiectiv dezvoltarea abilităților artistice la elevii claselor gimnaziale și liceale din cadrul LCI „Prometeu-Prim”, creând un cadru prielnic dialogului interdisciplinar dintre istorie și arte plastice, prin abordarea personajelor, evenimentelor, proceselor și fenomenelor istorice studiate la lecțiile de istorie, ca obiectiv de dezvoltare a competențelor de cercetare ale elevilor, stimularea creativității acestora, formarea gândirii critice, stimularea bunăstării emoționale și aplicarea abilităților și competențelor formate în contexte noi.
Elevii premianți au fost apreciați cu diplome și certificate-cadou „Crafti” în diverse valori, conform clasamentului, în baza evaluării de către membrii juriului constituit din Cioclea Ștefan, Nicu Roman (fondatorii liceului), Canțâr Ion, Botezatu Cristina (profesori de educația plastică), Cristea Iurie (directorul interimar 2021), având în calitate de coordonatori și evaluatori pe Chirica Alexandra, autoarea proiectului, profesoară de istorie, pe Tatiana Bologan, profesoară de limba și literatura română și directorul instituției (din 2021), pe Hâncu Ionela, director adjunct pentru educație (2020-2021) și pe Tatiana Verdeș, directorul instituției (în 2020).

 

Concursul școlar interdisciplinar „Satira comentează istoria”, ediția a II-a, 2021

a concepe o caricatură și a avea o viziune umoristică asupra unui eveniment / proces istoric este o misiune provocatoare, care necesită multă profunzime, dar și gândire critică și analitică! Am apreciat abnegația, creativitatea și originalitatea de care ați dat dovadă în acest concurs interdisciplinar!

Lucrările ar putea să reflecte evenimente / fenomene/ procese și personaje istorice, studiate la lecțiile de istorie. Caricatura trebuie să conțină un titlu. Tema este liberă, numărul de lucrări nu este limitat.


Vitu Elena, responsabil marketing, Liceul „Prometeu-Prim”.

ECHIPA DE EVALUATORI: ed.II

Cioclea Ștefan, fondatorul Liceului

Cristea Iurie, director interimar, grad didactic superior, Liceul „Prometeu-Prim”;

Hâncu Ionela, director adjunct pe educație, doctor în științe ale educației, Liceul „Prometeu- Prim”;

Bologan Tatiana, coordonatoarea proiectului, șefa Comisiei Științe Socioumanistice, profesoară de limba și literatura română, grad didactic I, Liceul „Prometeu-Prim”;

Chirica Alexandra, autoarea și coordonatoarea proiectului, profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul „Prometeu-Prim”;

Botezatu Cristina, profesor de educație plastică, Liceul „Prometeu- Prim”.

Alte noutăți

📢 Mândria noastră crește odată cu noile succese ale prometeistelor, care s-au clasat pe locul I în cadrul Olimpiadei Republicane

Vezi mai mult »