PROFESORII NOȘTRI

Acasă/Iurașcu Mihail

Iurașcu Mihail

Profesor de istorie și educație pentru societate; grad didactic întâi. Absolvent al IPS/UPS ,,Ion Creangă”; formator la cursurile de formare continuă a profesorilor, USPEE ,,Constantin Stere”; autor de lucrări științifice; activează în cadrul LCI ,,Prometeu-Prim” din anul 2002.