PROFESORII NOȘTRI

Acasă/Malinovschi Gheorghe

Malinovschi Gheorghe

Profesor de educație fizică; grad didactic întâi. Antrenor, arbitru și observator acreditat în cadrul FMF; experiență de peste 25 ani în diverse ramuri ale sportului.

Profesor de educație fizică, antrenor, arbitru și observator acreditat în cadrul FMF, cu experiență de peste 25 ani în diverse ramuri ale sportului. În calitate de pedagog, prioritate este cunoașterea exhaustivă teoretică și practică a domeniului, ce are menirea să conștientizeze elevii de resursele formativ-educative ale educației fizice și sportului, precum și încurajarea valorile morale și etice.