PROFESORII NOȘTRI

Acasă/Margin Eugenia

Margin Eugenia

Prof. clasele primare, grad didactic I

Grad didactic întâi, experiență profesională – 12 ani:
•        2009-2019 am activat ca învățător, iar mai apoi ca director adjunct pe procesul instructiv în IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt”, s. Năvîrneț, r. Fălești;
•        2019-2021 am activat ca învățător în Liceul Teotetic „Lucian Blaga”, municipiul Chișinău;
•        02.08.2021 până în prezent activez ca învățător și Șef de departament “Învățământ Primar” la Liceul Privat de Creativitate și Inventică “Prometeu-Prim”, municipiul Chișinău.
Pentru a promova prestigiul unității de învățământ, mi-am propus întotdeauna şi am realizat activităţi care să mă onoreze şi care ar aduce instituției o imagine cât mai favorabilă, astfel de-a lungul activității profesionale am participat activ la diverse proiecte educaționale atât la nivel național,  cât și internațional.