publicatii

Şcoala părinţilor

Familia şi şcoala sunt agenţii educativi cu o influenţă deosebită asupra formării şi dezvoltării personalităţii copilului. Efectul colaborării cu părinţii asigură reușita scopului educaţional. Pornind de la necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogice a adolescentului, şcoala stabilește colaborarea cu familia sub diverse forme. Urmărind atat formele comune, cât și pe cele  diferenţiate pe care viaţa de elev o prezintă, părinţii pot completa, susține şi dezvolta personalitatea viitorului adult cu o condiţie – colaborarea cu şcoala.

“Şcoala părinţilor” este o intervenţie socio-educaţională creată din dorința de a sprijini părinții în educaţia copiilor, prin identificarea unor noi căi de comunicare şi colaborare între părinţi şi educatori. De asemenea, instituţia şcolară poate realiza obiectivele educaţionale mult mai eficient primind un sprijin activ din partea părinţilor.

 

Obiective: 

  1. Familiarizarea părintelui cu caracteristicile de vârstă şi psihocomportamentale specifice copilului;
  2. Antrenarea în tehnici de comunicare asertivă cu copilul, cu cadrul didactic şi cu specialiști din diverse domenii;
  3. Dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a situațiilor conflictuale;
  4. Facilitarea schimburilor de idei, practici şi opinii între grupuri de părinţi cu seturi similare de nevoi, probleme;
  5. Antrenarea părinților în optimizarea relațiilor cu copii.

Grupul ţintă: Părinţii elevilor;

Beneficiari direcţi: părinţii participanţi la proiect;

Beneficiari indirecţi: elevi, profesori, comunitate;