evenimente

Evaluarea – o componentă importantă în procesul instructiv-educativ

În perioada 23-25 august 2017, la Școala Primară de Creativitate și Inventică „Prometeu-Junior”, a avut loc un training de formare continuă a cadrelor didactice în cadrul căruia a fost pusă în discuție tema „Evaluarea – parte componentă a procesului instructiv-educativ”. Trainingul a fost susținut de domnul Constantin Chirilă, profesor de matematică, formator international, directorul Colegiului „Gabaret Ibrăileanu” din Iași. Recenta activitate este expresia relațiilor de parteneriat dintre cele două instituții de învățământ care durează de mai mulți ani.

Tema selectată pentru această activitate a fost motivată de trecerea, deja al treilea an, de la evaluarea cu note a cunoștințelor elevilor la evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, evaluare prevăzută de Codul Educației al Republicii Moldova.
În cadrul trainingului, potrivit doamnei Cristina Brunchi, director adjunct, învățătoare, grad didactic I și doamnei  Iulia Scripnic, director adjunct, învățătoare, grad didactic I, a avut loc un amplu schimb de experiență, de îmbogățire și de perfecționare a abilităților de evaluare criterială prin descriptori a cadrelor didactice de la Școala „Prometeu-Junior”, grație faptului, că în fața lor a conferențiat profesorul Constantin Chirilă, expert și pedagog foarte bine pregătit la orice temă ce ține de metodica predării, inclusiv la cea a evaluării criteriale prin descriptori, care se practică în România de mai mulți ani.

Doamnele profesoare au ținut să sublinieze că în cadrul trainingului au exersat, în ateliere de lucru, aplicarea în practică a noilor criterii de evaluare, or, dacă partea teoretică a putut fi însușită de fiecare cadru didactic în parte, apoi când a fost vorba de partea practică, s-au convins că sugestiile, ideile, sfaturile domnului Constantin Chirilă, au fost deosebit de necesare și utile. Astfel, prin activități interactive, au avut posibilitatea să însușească modalități de explicare a noului mod de evaluare a elevilor, în primul rând, pentru părinți, care, în baza experienței adunate, este partea cea mai dificilă în acest proces și, implicit elevilor, care conform tradiției, mai întreabă la ore ce note au luat pentru cutare și cutare răspuns, chiar dacă li s-au dat deja un calificativ.

Plus la toate acestea, în cadrul activităților au fost efectuate exerciții de clasificare a itemilor după tipologia lor și cum e bine să fie grupați pentru a alcătui o evaluare. O altă problemă pe care o au învățătorii din Republica Moldova este modalitatea de alcătuire a unei matrici de specificație pentru evaluarea unei lucrări.

De mare ajutor a fost  schimbul de opinii privind convertirea notelor în calificativele ce trebuie să le ofere copiilor, acesta fiind un subiect care trezește încă discuții mai mult din teama de a greși când e vorba în evaluarea obiectivă a cunoștințelor elevului. Or, conform celor spuse de doamnele învățătoare, discuțiile sunt firești, fiindcă trecerea de la un sistem de evaluare cu 10 puncte la trei calificative – „satisfăcător”, „bine” și „foarte bine”- pentru elevii din clasele primare este destul de dificilă și chiar riscantă, dacă nu este efectuată corect. Anume în această problemă, trainingul organizat a fost de un real folos, comparându-se starea de lucruri din învățământul primar din România și cel din Republica Moldova.

Maria Bulat-Saharneanu