evenimente

Cu Liceul Prometeu pe culmile de lumină ale Olimpului

Cu Liceul Prometeu pe culmile de lumină ale Olimpului

Cred că oricine, dar mai cu seamă cadrele didactice, ar ține în mână această carte, mai mult chiar, ar lectura-o pagină cu pagină, ar găsi explicație succeselor permanente ale Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” din Chișinău, ar cunoaște pe făuritorii acestor succese, atât pedagogi cât și elevi, ar vedea, ca într-un film din fotografii și cuvinte, cum poate fi edificat un asemenea Liceu, și, nu în ultimul rând, ar descoperi întreg procesul educațional al primei instituții de învățământ alternativ din arealul nostru, implicit ar sesiza punctele vulnerabile din învățământul autohton, ce transpar din confesiunile protagoniștilor proaspetei apariții editoriale „Prometeu – Liceul care face istorie” (ediție alcătuită și îngrijită de Viorica Cucereanu, editura TOCONO, 2017).

Apărut cu ocazia împlinirii unui sfert de veac de la fondarea Liceului Prometeu, volumul captivează precum se întâmplă la citirea unui roman, deosebirea constând doar în faptul că în paginile lui nu e vorba de ficțiune, ci de fapte reale care  se întâmplă zi de zi și care fac subiectul/subiectele respectivei narațiuni, înscriind-o fără putință de tăgadă în categoria cărților-document. Iar o carte-document, precum se știe, are privilegiul de a imortaliza întocmai timpul, trăirea, fapta, emoția, pe care grație darului lecturii le putem retrăi prin prisma viziunii și perceperii fiecărui protagonist al ei, care, umăr la umăr, au făcut să ardă flacăra lui Prometeu la Liceul Prometeu. Și mai are un privilegiu această carte-document. Ea rememorează, poate nu atât anii, mereu trecători, cât ideile, visele, aspirațiile care ne-au abordat, ne-au luat cu asalt firea, îndrăznind să urcăm pentru transpunerea lor în viață pe vârfurile pline de lumină ale Olimpului.

Or, tocmai acesta ar fi drumul, pașii către ceea ce este astăzi prima instituție de învățământ alternativ în spațiul dintre Nistru și Prut, instituție care, în afară de succesul parcă predestinat când e vorba de instruire și competiție, mai are în grija ei zilnică, conform preceptelor directorului Aurelian Silvestru, autorul ideii și realizatorul ei, și „făurirea nu a oamenilor mari, ci a oamenilor buni”, precum spune în unul dintre aforismele domniei sale. Iar pentru „făurirea oamenilor buni”, veți vedea, parcurgând filă cu filă volumul, că au fost explorate sub variate aspecte și în diferite forme toate resursele talentelor cu care sunt înzestrați cei meniți să facă acest lucru și poate, în primul rând, cele ale domnului director, multe și diverse, ce s-au materializat cu timpul în magica putere a cuvântului, capabilă să marcheze vieți, să influențeze destine, să configureze caractere, să formeze personalități. Astfel, la Liceul Prometeu, pe lângă acumularea propriu-zisă a cunoștințelor, întotdeauna s-a apelat/se apelează și la un cântec, și la o poezie, și la o carte, etc., inclusiv la acte de caritate, care „plasează” copiii în afara tendințelor moderne de a cuceri culmi fără de scrupule, de a se „învârti”, fără să facă apel la cei șapte ani de acasă, de a reuși fără să recurgă la principiile morale, perimate în alte părți, dar vii și aplicabile la această instituție. Ba și mai mult, în opera de modelare a viitoarelor generații, liceul Prometeu și-a luat drept aliat și sprijin biserica, fiind la fel prima instituție de învățământ în care se predă opțional Religia, disciplină care, s-au convins și elevii, și părinții, contribuie substanțial la formarea universului spiritual al copiilor, aliniindu-i la credința dragostei față de aproapele.

Conceput să cuprindă toate aspectele ce compun activitatea unei instituții de învățământ, în acest caz supusă rigorilor unei instituții de învățământ alternativ, care cere și de la care se cere mai mult ca oriunde, volumul „Prometeu – Liceul care face istorie” ne introduce într-o manieră accesibilă și agreabilă în lumea de după porțile frumos crestate ale Liceului, purtându-ne din clasă în clasă, de la profesor la profesor, de la elev la elev, inclusiv pe la toți cei care au avut o cât de mică tangență cu istoria devenirii lui, ca în rezultat să ne aflăm drept martorii unei povești fascinante, aproape incredibile, de nu s-ar ancora într-o fericită și palpabilă realitate. Astfel, orice cititor se va convinge că fiecare protagonist își spune povestea de viață, cum și de unde se trage, cum a ales sau a fost ales de profesia de pedagog, cum a ajuns la Liceul Prometeu și, mai important poate ca toate, cum se apropie, cum îi face pe elevi să înțeleagă și, de ce nu, să îndrăgească obiectul predat, fără să uite nici pentru o clipă că reușita unui elev trebuie motivată prin arta cuvântului și prin forța exemplului. Și nu va fi de mirare dacă veți descoperi, mai cu seamă în capitolul „Lecții de viață de la Prometeu. O istorie orală”, un fel de competiție în elogierea disciplinelor predate, care de care mai atractiva, mai filosofică, mai aproape de trăirile pedagogului respectiv (exemple: „Curajul de a fi învățătoare la clasele primare”; „Marea provocare a lecturii”; „Matematica – limba cu care Dumnezeu a scris Universul”; „Informatica, marele pas al viitorului”; „Chimia – un spectacol al vieții”; „Patria mea sunt limbile pe care le vorbesc”; „Religia în școală, un laborator spiritual”; „Arta plastică și copilul – o simbioză perfectă”; „Mișcarea este viață, viața este mișcare”; „Portativele sufletului”, etc.), fapt ce le dovedește vocația și pasiunea cu care își fac meseria. Și tot în acest capitol, un cititor atent, îndeosebi un bun funcționar din domeniul educației, care prețuiește competența și dedicația, ar găsi soluții la multele încă probleme din învățământul autohton, soluții ce se lasă întrezărite din experiența protagoniștilor volumului „Prometeu – Liceul care face istorie”, experiență înmulțită și de colaborarea permanentă a pedagogilor de la Liceul Prometeu cu pedagogi din România, pe care mulți ani la rând i-au avut în calitate de colegi de breaslă în instituție.

Nu mai puțin interesante  și captivante sunt și capitolele: „Vivat, Crescat, Floreat, Prometeu!”, „Vivat profesores!”, în paginile cărora veți găsi pe de o parte prețuirea fenomenului Prometeu de către oamenii de cultură din spațiul românesc, iar pe de altă parte recunoștința foștilor și actualilor liceeni, care au crescut cu imnul Liceului Prometeu: „Noi suntem copii-minune,/ Învățăm la Prometeu/ Și avem un rost în lume:/ Tara s-o salvăm la greu./ /Cu credință și dreptate,/ Vom sluji acest popor./ Cine are demnitate/ Este un învingător!” (text și muzică: Aurelian Silvestru, directorului Liceului de Creativitate și Inventică Prometeu-Prim.)

Alte câteva capitole ale volumului fac cunoscute publicului componența nominală (nume, titluri și fotografii) a membrilor comisiilor metodice și dezideratele care le stau în față, oferă un tablou exhaustiv al publicațiilor membrilor acestor comisii și, salutabil, publică listele elevilor premianți la Olimpiadele republicane și internaționale, care doar în anul de învățământ 2015-2016 au fost peste 400 la număr.

O pagină cu titlul „Șahul – sportul minții” vorbește despre performanțele naționale și internaționale ale elevilor de la Liceul Prometeu, de altfel, unica instituție care a introdus șahul ca disciplină în clasa I, iar alt capitol scoate în evidență ansamblurile artistice create în cadrul Liceului și performanțele lor, care au făcut pe multă lume de la noi, din România și de peste tot unde se află români să cânte, să murmure în unison „Îndemn la Unire”, „Avem nevoie de părinți”, „Valsul absolvenților”, etc. (text și muzică – Aurelian Silvestru).
Un spațiu aparte a fost rezervat și imaginilor foto, care reînvie momente de neuitat din drumul lung al devenirii (capitolul respectiv poartă titlul sugestiv – „Imaginile devenirii”), inclusiv vinietele promoțiilor de absolvenți, unde se poate regăsi fiecare dintre ei, documentându-se vizual evoluția de 25 de ani a ceea ce numim azi – Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu-Prim.

Volumul se încheie cu un compendiu din conținutul său în limba engleză, prin intermediul căruia se deschide ușa instituției și celor de alte limbi, care nu o singură dată au apelat la serviciile educațio nale ale Liceului Prometeu.
În concluzie, ar fi de subliniat încă o dată, că ținem în mână o carte-document, în paginile căreia sunt evocate amintirile despre edificarea unei școli, care, vorba absolventului ei, Iulian Vârlan, a revoluționat învățământul național.

Maria Bulat-Saharneanu

P.S. Iar drept dovadă și confirmare a celor scrise mai sus, vine și informația din partea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare din care aflăm că și în anul 2017, la fel cum s-a întâmplat în anul 2016, Liceul de Inventică și Creativitate Prometeu-Prim s-a plasat pe primul loc în republică privind rata de promovabilitate de 100% și media la Bacalaureat 2017, care se cifrează cu 8.55, rezultate pentru care se potrivește de minune tradiționala noastră urare: La mai mult și la mai mare!