evenimente

Conferința Națională a Comunității Educație pentru Științe

În perioada 3–4 noiembrie 2017, s-a desfășurat Conferința Națională a Comunității Educație pentru Științe, ediția a II-a, București, România. În cadrul conferinței s-au prezentat, discutat și experimentat abordări inovative ale STEM (Științe, Tehnologii, Inginerie și Matematică), precum și tendințele de dezvoltare și provocările cu care se confruntă diverși actori interesați de dezvoltarea Comunității Educație pentru Științe. La conferință au participat 200 de cadre didactice care predau discipline STEM.

Mariana Gaju, director adjunct și profesoară de geografie, Cornelia Cîrlig, profesoară de fizică, Viorica Topală, profesoară de matematică și Larisa Silvestru, director adjunct, au participat la următoarele atelierele de lucru și mese rotunde:

STEM în comunitate; bune practici și parteneriate;
STEM și oportunități de dezvoltare pentru profesori;
STEM – întoarcerea investiției în CDI, economie și creșterea calității vieții în societate;
STEM în perspectivă… tendințe și provocări. Proiecte și rețele de practicieni în educația STEM (în România și-n lume).

Mulțumim organizatorilor și participanților pentru experiența inovativă de cercetare și aplicare în domeniul științelor exacte.