evenimente

Instituția Privată de Învățământ Liceul de Creativitate și Inventică “Prometeu-Prim” anunță concurs repetat pentru ocuparea funcțiilor de directori adjuncți

AVIZ

Instituția Privată de Învățământ Liceul de Creativitate și Inventica
Prometeu-Prim

anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției de

  • director adjunct pentru instruire (1 unitate),
  • director adjunct pentru educație (1 unitate) și
  • director adjunct pentru relații cu publicul (1 unitate).

 

Dosarele se depun până pe data de 20 ianuarie 2020

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct  vor prezenta următoarele acte:

 1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l a Regulamentului „Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23 martie 2015;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae perfectat după modelul Euro Pass, specificat în anexa nr.2 al aceluiași Regulament;
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic), pentru exercitarea funcției;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

 

Informații suplimentare la tel. 061003641, lika_banul@mail.ru