evenimente

Aleg Liceul „Prometeu-Prim” pentru că…

Aleg Liceul „ Prometeu-Prim” pentru că:

 • Din 1991 până în prezent, promovează servicii educaționale la cele mai înalte standarde.
 • Se află în topul liceelor din Republica Moldova.
 • În anii de studii 2015–2016 și 2016–2017, se clasează pe primul loc în republică, obținând cea mai mare medie la BAC.
 • Liceul oferă condiții excelente de studii, siguranță și sănătate.
 • Susține antrenarea părinților în procesul educațional, consilierea și comunicarea eficientă în relațiile școală–familie–copil.
 • Informează părinții despre situația școlară, evaluare, disciplinele predate, temele de acasă etc. prin intermediul diverselor mijloace moderne, inclusiv catalogul electronic.
 • În afară de predare–învățare–evaluare, Liceul se centrează pe educația moral-spirituală.
 • Este un formator de caractere și de conștiințe.
 • Stimulează și dezvoltă creativitatea elevilor, gândirea critică, spiritul de echipă și stilul sănătos de viață.
 • Este o forjerie a olimpicilor la științele exacte și cele socioumaniste.
 • Liceul „Prometeu-Prim” se afirmă, prin profesionalismul cadrelor didactice și performanțele elevilor, drept „Oxfordul Basarabiei”, vorba poetului Vasile Romanciuc.