evenimente

ADRESAREA FONDATORULUI CĂTRE PĂRINŢI, CORPUL DIDACTIC ȘI ELEVI

Stimați părinți, elevi și pedagogi,

Schimbările epocale care au loc pe planeta noastră (încălzirea climei, revoluţia tehnologică, deforestarea, zorii inteligenței artificiale, extincția speciilor etc.) conturează formarea mediului de viață principial nou în care vor trăi generațiile tinere.
Este sesizat deja de majoritatea organizațiilor mondiale și guvernele naționale, că sistemele educaționale necesită reforme substanțiale, cu accent pe formarea personalității cu caracter integru, a spiritului de inițiativă, a competențelor ce includ nu doar cunoștințe, ci principii și valori care să le ofere tinerilor atuuri în adaptarea la mediul de viață în viitor.
În UE, modernizarea sistemului educațional se petrece în cadrul Procesului Bologna, care în iunie, anul curent, a împlinit 20 de ani. Republica Moldova a aderat la acest proces și datorită faptului că mulți tineri își doresc continuarea studiilor la universități din UE. Calitatea de membru al Procesului Bologna presupune reforme de substanță în sistemele educaționale ale țărilor semnatare, cu implementarea acestora fiind supravegheată de un consiliu special, prezidat de UE.
În Republica Moldova, la nivel legislativ, primul pas în modernizarea sistemului educațional după principiile Bologna a fost adoptarea Codului Educației în iunie 2014. Principial nou în Codul Educației este faptul că guvernul își asumă responsabilitatea pentru:
– întocmirea setului de competențe necesare pentru ocuparea postului de director al instituției de învățământ;
– evaluarea competențelor cadrelor de conducere, odată la cel puțin 5 ani;
– introducerea altor cerințe și restricții.

A fost creat un sistem de selectare a directorilor instituțiilor de învățământ, preluat complet de stat, cu ocuparea postului fiind posibilă doar prin concurs. În toate instituțiile de învățământ general public directorii sunt numiți numai prin concurs.
Conform Codului Educației al Republicii Moldova, liceele private devin parte componentă a sistemului educațional național odată ce sunt acreditate și se conformă Codului Educației și Codului Civil al R.M. Aspirațiile noastre de integrare europeană pot fi realizate doar într-un cadru legislativ compatibil cu cel din UE și aplicat în practică.
Pentru buna desfășurare a procesului de învățământ în Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, la adunarea asociaților, s-a hotărât să se inițieze concursul pentru ocuparea funcției de director al instituției. Procedura a fost inițiată în conformitate cu Codul Educației, Codul Civil și Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general.

Suntem adepții motoului „Totul copiilor noștri!” și muncim mereu pentru viitorul lor mai bun, succesele și fericirea lor. Dorim să vă asigurăm că schimbările ce se desfășoară în liceu vor favoriza perfecționarea procesului educativ, sunt prevăzute în conformitate cu Codul Educației, Codul Civil și Regulamentul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, dar în special – sunt pentru asigurarea viitorului de succes al tinerilor generații.

Cioclea Stepan
Directorul Centrului Experimental ’’Prometeu” S.R.L.
Fondator al Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”