DESPRE NOI Liceul „Prometeu” face istoria

Test

aSasaSas

Mai mult

HISTORICAL LANDMARKS

The Experimental Lyceum of Creativity and Invention “Prometeu” was born two days after
the Declaration of Independence of the Republic of Moldova – by the Governmental
Decision no. 473 dated August 29, 1991.
The legislation from that period did not allow the establishment of private schools; in
this context, the Creative Association “TOCONO” (“Everything for Our Children”) managed to obtain the direct approval of the President Mircea Snegur, assuming the
entire responsibility for the proper management of a new “experiment” in the post-soviet
educational practice. Subsequently, based on the experience of
the Lyceum “Prometeu” (which has generated a legal precedent), stipulations related to the alternative education have been included in the Law on Education no.547 dated
21.07.1995.

The Lyceum was founded with the aim of reforming the national school in the spirit of democracy, patriotism and application of the general-human and Christian principles in the

Mai mult

Misiunea Liceului de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim”

În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, se afirmă că „educaţia trebuie să urmărească deplina înflorire a personalităţii”.Astfel, Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim” îşi propune să ofere tuturor elevilor condiţii echitabile pentru învăţământ şi educaţie, militând pentru sănătate, inteligenţă şi talent, unite prin cultură într-o personalitate creativă, ţinând cont de factorii socio-culturali şi de particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.
Modelul uman, pe care şi-l propune liceul, se rezumă la o serie de capacităţi, cum ar fi:
om capabil să ia decizii;
– capabil de învăţare (din punct de vedere cognitiv şi afectiv);
– capabil să acţioneze spre binele său şi al celor din jurul său;
– capabil de autocunoaştere şi colaborare;
– capabil să se integreze în procesul social;
– capabil să se autorealizeze prin creaţie.

Mai mult

Viziunea Liceului de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim”

Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim” îşi propune să fie recunoscut la nivel naţional şi internaţional pentru:

• înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare focalizat pe elev  (elevul în centrul procesului de educaţie şi instruire);
• puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi a elevilor;
• participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale;
• experienţă educaţională de calitate oferită la nivel local şi naţional;
• climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor;
• resursele materiale la nivelul cerinţelor şi tehnicilor moderne;
• responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi elevilor;
• management performant;
• responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional;
• cultivarea unui comportament tolerant, democratic;
• stimularea încrederii

Mai mult

THE ANTHEM OF THE LYCEUM „PROMETEU”

Text and music:
Aurelian Silvestru

Noi suntem copii-minune, / We are wonder children,
Învățăm la „Prometeu” / We study at “Prometeu”
Și avem un rost în lume: / And we have a purpose in this world:
Țara s-o salvăm la greu. / To save our country.
Cu credință și dreptate, / With faith and fairness,
Vom servi acest popor. / We shall serve this nation.
Cine are demnitate / He who has dignity
Este un Învingător! / Is a great Winner!
Glasul inimii ne zice / The voice of our heart tells us
Să nu stăm cu fruntea-n jos, / Not to keep our heads down,
Să-nvățăm numai pe „zece” / To get only high grades
Și să ne purtăm frumos. / And to behave correctly.
Cu credință și dreptate, / With faith and fairness,
Vom servi acest popor. / We shall serve this nation.
Cine are demnitate / He who has dignity
Este un Învingător! / Is a great Winner!
Profesorii, cu răbdare, / Patiently, our teachers
Ne învață a zbura…/ Teach us how to fly…
Noi, din orice depărtare,

Mai mult

TEN CURIOSITIES ABOUT THE PRIMARY SCHOOL “PROMETEU-JUNIOR” AND THE LYCEUM OF CREATI VITY AND INVENTION “PROMETEU-PRIM”

Motto: “Non scholae sed vitae discimus”
(“We do not learn for school, but for life”)
Seneca Philosophus, “Epistulae”

On August 29, 1991, in the context when the legislation was confused in terms of
private education, by a Governmental decision, there was established the Experimental Lyceum of Creativity and Invention “Prometeu”. On September 1, 1991, the first two classes of 18 pupils started their new academic year in a new formula, a revolutionary one for that period, within the first private educational institution in the Republic of Moldova. Mircea Snegur, the first President of the Republic of Moldova (1990-1996), personally
supported the edification of the new institution. Through the establishment of this school,
there was catalyzed the alternative education in the new independent country. At present, the institution includes an integral cycle: primary (elementary), secondary and high school education, organically assembled in the educational cluster

Mai mult