DESPRE NOI Liceul „Prometeu” face istoria

Repere istorice

Liceul Experimental de Creativitate și Inventică „Prometeu” s-a născut la două zile după declararea Independenței Republicii Moldova – prin Hotărârea de Guvern nr. 473 din 29 august 1991.
Legislația din acea perioadă nu permitea înființarea școlilor private, drept care Asociația de Creație „TOCONO” („Totul Copiilor Noștri”) a obținut aprobarea directă a Domnului Președinte Mircea Snegur, asumându-și întreaga responsabilitate pentru buna desfășurare a unui nou „experiment” în practica educațională post-sovietică.
Ulterior, pe baza experienței Liceului „Prometeu” (care a creat un precedent juridic), în Legea Învățământului nr. 547 din 21.07.1995 au fost incluse și prevederi cu privire la învățământul de alternativă.
Liceul a fost înființat cu scopul reformării școlii naționale în spiritul democrației, patriotismului și aplicării principiilor general- umane și creștine în educarea tinerei generații. Drept

Mai mult

Misiunea Liceului de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”

În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, se afirmă că „educaţia trebuie să urmărească deplina înflorire a personalităţii”. Astfel, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” îşi propune să ofere tuturor elevilor condiţii echitabile pentru învăţământ şi educaţie, militând pentru sănătate, inteligenţă şi talent, unite prin cultură într-o personalitate creativă, ţinând cont de factorii socio-culturali şi de particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.
Modelul uman, pe care şi-l propune Liceul, se rezumă la o serie de capacităţi, cum ar fi:
– om capabil să ia decizii;
– capabil de învăţare (din punct de vedere cognitiv şi afectiv);
– capabil să acţioneze spre binele său şi al celor din jurul său;
– capabil de autocunoaştere şi colaborare;
– capabil să se integreze în procesul social;
– capabil să se autorealizeze prin creaţie.

Mai mult

Viziunea Liceului de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”

Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” îşi propune să fie recunoscut la nivel naţional şi internaţional pentru:

• înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare focalizat pe elev  (elevul în centrul procesului de educaţie şi instruire);
• puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi a elevilor;
• participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale;
• experienţă educaţională de calitate oferită la nivel local şi naţional;
• climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor;
• resursele materiale la nivelul cerinţelor şi tehnicilor moderne;
• responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi elevilor;
• management performant;
• responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional;
• cultivarea unui comportament tolerant, democratic;
• stimularea încrederii

Mai mult

Despre liceu

Liceul „Prometeu” a fost înființat ca instituție de învățământ privat, în anul 1991, prin Hotărârea de Guvern nr.473 din 29 august. Conform articolului 1 al Hotărârii menționate, liceul urma să-şi înceapă activitatea la 1 septembrie 1991, cu un efectiv de 50 de elevi, cu denumirea „Liceul Experimental de Creativitate şi Inventică „Prometeu”.

La momentul actual, în Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim” există:

  • treapta gimnazială    – 24 complete (clasele a V-a – a IX-a)
  • treapta de liceu         – 9 complete de clasă (clasele a X-a – a XII-a)

Efectivul de elevi în prezent este de 731 de elevi.

Dirijarea activității educaționale şi de administrare este realizată de echipa de conducere a Liceului “Prometeu” care e constituită din: directorul liceului, director adjunct pentru instruire și director adjunct pentru educație.

Numărul total de cadre didactice incluse pe statele de funcții la Liceul

Mai mult