DESPRE NOI Comisia metodică științe socioumanistice

Activitatea membrilor comisiei metodice Științe socioumanistice subscrie firesc viziunii educaționale a Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” ‒ de a oferi tuturor elevilor condiţii echitabile pentru învăţământ şi educaţie, de a milita pentru sănătate, talent şi inteligenţă unite prin cultură într-o personalitate creatoare ‒ prin conturarea unui parcurs didactic coerent şi echilibrat, capabil să armonizeze complexitatea disciplinelor școlare, a activităţilor educative curriculare
și extrașcolare.
Cele 17 cadre didactice (Constantin Șchiopu, doctor habilitat, autor de manuale, de lucrări metodice, doctorul în științe Ana Bantoș, patru profesori cu grad didactic superior, 10 cu grad didactic I și trei cu gradul didactic II), și-au asumat, cu devotament și responsabilitate, importanta misiune: dezvoltarea
personalității elevilor, crearea unui cadru propice dezvoltării sentimentului de dragoste faţă de limba română, față de valorile spirituale ale neamului, educarea spiritului civic etc. Devenite deja tradiții de înaltă exprimare a prețuirii pentru valorile culturale ale neamului, Ziua Unirii, Conferința Internațională „Grigore Vieru – un spirit care a aprins cuvintele neamului românesc”, concursul de
discursuri publice „Mihai Eminescu, omul deplin al culturii române”, Festivalul iei, alte manifestări reunesc prin cântec, poezie și dans elevi, profesori, părinți.
Consecvența, perseverența, înaltul profesionalism, vocația pedagogică – toate contribuie zi de zi la alinierea valorilor şi a normelor educaţionale din Republica Moldova la cele europene, în formarea unui cetățean integru.

string(6) "female"
Tatiana Bologan
şefa comisiei metodice, prof. de limbă și literatură română, grad didactic întâi
Comisia metodică științe socioumanistice
string(6) "female"
Carolina Gabura
prof. de limbă și literatură română, lector superior, doctorand
Comisia metodică științe socioumanistice
string(6) "female"
Angela Miron
prof. de limbă și literatură română, grad didactic întâi
Comisia metodică științe socioumanistice
string(6) "female"
Angela Prodan
prof. de limbă și literatură română, grad didactic întâi
Comisia metodică științe socioumanistice
string(6) "female"
Victoria Pila
prof. de istorie, grad didactic superior
Comisia metodică științe socioumanistice
string(6) "female"
Alexandra Chirica
prof. de istorie, grad didactic superior
Comisia metodică științe socioumanistice
string(4) "male"
Mihai Iurașcu
prof. de istorie, grad didactic întâi
Comisia metodică științe socioumanistice
string(6) "female"
Tatiana Platon
prof. de biologie, grad didactic întâi
Comisia metodică științe socioumanistice
string(6) "female"
Ludmila Zavorotnaia
prof. de biologie, grad didactic întâi
Comisia metodică științe socioumanistice
string(6) "female"
Svetlana Axînti
prof. de geografie, grad didactic superior
Comisia metodică științe socioumanistice
string(6) "female"
Mariana Gaju
prof. de geografie, grad didactic întâi
Comisia metodică științe socioumanistice
string(6) "female"
Diana Pojar
prof. de educaţie fizică, grad didactic întâi
Comisia metodică științe socioumanistice