DESPRE NOI Comisia metodică științe exacte

Comisia Metodică Ştiinţe Exacte este formată din 17 cadre didactice: trei doctori în științe fizico- matematice, cinci profesori cu grad didactic superior, șapte – cu gradul didactic I și doi profesori – cu gradul didactic II. Membrii Comisiei Metodice au o înaltă pregătire ştiinţifică, o bogată experienţă pedagogică, formează un colectiv cu spirit tânăr, deschis spre noile tehnologii didactice.
Profesorii catedrei sunt membri ai comisiilor de evaluare, ai Comisiei republicane de atestare a cadrelor didactice, autori de manuale, culegeri de teste, culegeri de exerciţii şi probleme, membri ai comisiilor de evaluare la examenele de capacitate şi BAC, membri ai comisiilor de evaluare la concursurile şcolare naționale și internaționale.
Activitățile interdisciplinare, relația prietenoasă, de colaborare profesor-elev-părinte, conduc la realizarea unor proiecte ce pun în valoare creativitatea și flexibilitatea gândirii elevilor, asigurând rezultate remarcabile în concursurile şcolare la toate etapele.
Parteneriatele cu instituțiile de învățământ din România, Ungaria, Polonia, Franța și alte state oferă elevilor și cadrelor didactice posibilitatea de aliniere la standardele de performanță internațională.

string(6) "female"
Maria Efros
şefa comisiei metodice ştiinţe exacte
prof. de matematică, grad didactic superior
Comisia metodică științe exacte
string(6) "female"
Ana Popa
prof. de matematică, grad didactic superior
Comisia metodică științe exacte
string(6) "female"
Doina Oprea
prof. de matematică, grad didactic întâi
Comisia metodică științe exacte
string(6) "female"
Liuba Bujag
prof. de matematică, grad didactic întâi
Comisia metodică științe exacte
string(6) "female"
Viorica Topală
prof. de matematică, grad didactic doi
Comisia metodică științe exacte
string(6) "female"
Sofia Zaim
prof. de informatică, grad didactic superior
Comisia metodică științe exacte
string(6) "female"
Ludmila Damian
prof. de fizică, grad didactic întâi
Comisia metodică științe exacte
string(6) "female"
Cornelia Cârlig
prof. de fizică, grad didactic întâi
Comisia metodică științe exacte
string(6) "female"
Daniela Şterbeţ
prof. de chimie, grad didactic superior
Comisia metodică științe exacte
string(6) "female"
Larisa Avdeev
prof. de chimie, grad didactic superior
Comisia metodică științe exacte