DESPRE NOI Comisia metodică geografie, biologie, arte

Comisia metodică Geografie-Biologie-Arte este formată din 13 profesori (un profesor doctor în științe biologice, trei – cu grad didactic superior, șase – cu gradul didactic întâi şi doi – cu gradul didactic doi), își propune, împreună cu profesorii celorlalte discipline socioumanistice să con¬tribuie la formarea și dezvoltarea personalității elevilor, a concepției științifice despre lume, ceea ce presupune o strânsă legătură și intercondiționare între cunoștințe – atitudini – convingeri – concepții, astfel ca elevul să devină managerul propriului proces de educație și integrare în relațiile sociale actu¬ale. Firi creative, devotate profesiei, exploratori neobosiți, cadrele didactice îi educă pe elevi în spiritul dragostei pentru mediul ambiant, pentru viață, pentru echilibru. Elevii prin variate activități învață să protejeze natura, să aibă o alimentare corectă, un stil de viață sănătos. Totodată, se pune accent pe dezvoltarea abilităților artistice, orele de educație plastică dezvăluindu-le complexitatea sinelui și al universului.
Profesorii sunt membri ai Comisiei municipale de atestare a cadrelor didactice, ai Comisiilor Naționale de Evaluare a examenului de Bacalaureat, autori de manuale, ghiduri pentru profesori, su¬porturi didactice, membri ai comisiilor de evaluare la concursurile școlare. Succesele comisiei sunt încununate de rezultatele remarcabile ale elevilor în cadrul olimpiadelor școlare, republicane și la nivel internațional la concursul „IBO”.

string(6) "female"
Mariana Gaju
şefa comisiei
prof. de geografie, grad didactic întâi
Comisia metodică geografie, biologie, arte